برای تمام فصل ها

مخصوص دانش آموزان سال سوم و چهارم دبیرستان

و مشاوران تحصیلی در مدارس و اموزشگاه ها

 

 

تابستان مهم ترين فصل سال است،فصل انتخاب ها ي مهم ،انتخاب برنامه يكساله ، انتخاب يك مشاور، انتخاب منابع مطالعاتي ، انتخاب مدرسه ، انتخاب آموزشگاه ... انتخاب هاي سرنوشت ساز در تابستان انجام مي شود و لازم است در اين رابطه بسيار هوشمندانه عمل كنيد.كاري كه همگان انجام مي دهند الزاما كار درستي نيست. برنامه شخصي تان را متناسب با ويژگي هاي فردي و خانوادگي خود انتخاب كنيد.منحصر به فرد باشيد.

عادت به مطالعه مستمر اولين هدفي است كه لازم است در تابستان محقق شود،واگر بتوانيد به 40 ساعت مطالعاتي در هفته برسيد يعني گام بزرگي برداشته ايد.

همان روشي كه هر سال براي موفق شدن در مدرسه بكار مي برديد در سال آخر جواب نمي دهد، چرا كه علاوه بر درس هاي دوره پيش دانشگاهي لازم است دروس پايه را هم مطالعه كنيد،براي تسلط پيدا كردن در تمام مباحث هم ساعت مطالعاتي مطلوبي لازم است داشته باشيد وهم روش درستي در مطالعه بايد بكار بريد.

براي يادگيري لازم است تست بزنيد و مساله حل كنيد و از همه مهمتر عادت به جزوه خواني را بايد ترك كنيد.در يك كلام براي موفق شدن لازم است تغيير كنيد.كتابخانه وجزوات منظمي درست كنيد،سعي كنيد هرچيزي جاي مخصوصي داشته باشد.

به همراه كتابي كه دردست داريد جداول برنامه ريزي هفتگي به همان شكل كه در جلسات مشاوره فردي ام با ماهان و ساير دانش آموزان استفاده مي كنم طراحي شده است،كه لازم است برنامه هفتگي خود را در زماني كه خودتان يا با مشاورتان در حال تنظيم برنامه هستيد _به شكلي كه در اين كتاب توضيح داده شده است_ در جداول وارد كنيد.در واقع اين كتاب به همراه جدوال همراه آن دفترچه برنامه ريزي شماست.در دوره تابستان بايد روش برنامه ريزي هفتگي را بر اساس آنچه در صفحات ... تا .... اين كتاب آمده است تمرين كنيد.

هرچند محاسبات عددي يعني آنچه در رياضيات سال اول فراگرفته ايم در آزمون ها طرح سوال نمي شود ولي خوب مي دانيم كه حل سوالات فيزيك وبخشي از سوالات شيمي وابسته به مهارت در محاسبات عددي است.اصلا بيشتر ايرادات دانش آموزان در درس هايي چون فيزيك و شيمي به ايرادات آنها در محاسبات عددي ربط پيدا مي كند.به همين دليل مرور مباحثي چون توان ، راديكال و اتحاد و تجزيه وكسر ها و عبارت هاي گويا در تابستان و زماني كه هنوز مطالعه جدي براي دوره پيش دانشگاهي شروع نشده است لازم است.

تمام دروس پايه را تا قبل از عيد بايد تمام كنيد ،دروسي مثل فيزيك سال اول و شيمي سال دوم و سوم و هندسه 1و2 ،زبان فارسي ، عربي و... فكر مي كنيد در كدام فصل از سال فرصت مي كنيد ساعات بيشتري در دروس پايه صرف كنيد؟

 

پاييز فصلي است كه اگر در تابستان انتخاب هاي غلط انجام داده باشيد به آنها پي مي بريد،اگر به خاطر تعداد كلاس هاي زيادي كه ثبت نام كرده ايد وقتي براي درس خواندن نداشته باشيد،يعني داريد آب در هاون مي كوبيد وخب كاري نمي شود كرد.بايد همان مسير را ادامه بدهيد.اما به ياد بسپاريد كه در ساير انتخاب هاي زندگي طوري انتخاب نكنيد كه مجبور باشيد ادامه دهيد.كاري كه همگان انجام مي دهند الزاما كار درستي نيست.اگر برنامه متناسب با شما و ويژگي هايتان نيست فقط يك راه داريد،بايد يادبگيريد بيدار خوابي داشته باشيد تا بتوانيد كار هايتان را جمع كنيد.

از اين شاخه به آن شاخه پريدن هم وقت تان را تلف مي كند.با مشكلات روبرو شويد و سعي كنيد با كمك مشاور تان راهي براي خروج ازمشكلات پيدا كنيد.

در تمام دنيا پدر و مادر ها با هم دعوا مي كنند ، اختلاف نظر دارند، طلاق مي گيرند،افراد كساني كه دوستشان دارند را از دست مي دهند،ورشكسته يا بيمار مي شوند،اگر اين اتفاقات رخ ندهد بايد تعجب كنيد.اگر سنگ هم از آسمان باريد كاري نداشته باشيد و برنامه خود را اجرا كنيد.تفاوت آدم ها در ميزان پايبندي آنها به اهداف و برنامه هاشان است. امسال بايد مواظب خودتان باشيد ودر گيري هاي عاطفي براي خود ايجاد نكنيد.

يادداشت برداري با خلاصه نويسي تفاوت دارد،در يادداشت برداري ها سعي كنيد كلمات كليدي متن را كشف كنيدوارتباط آنها رابا ساير واژگان كليدي همان متن يا متن ساير كتاب ها را پيدا كنيد،يادداشت بردار ها يتان را درجاي مناسبي نگه داري كنيد،چون در فصل هاي بعد به آنها نياز خواهيد داشت.

 

 

زمستان فصل شخم زدن است،در اين مورد كار يك كشاورز و يك دانش آموز پيش دانشگاهي مشابه هم است.هر روز و هر روز بايد شخم بزنيد و در سرما عرق بريزيد و از محصول هيچ خبري نيست،بعضي وقت ها شك مي كنيد كه" آيا اصلا دارم كار درستي انجام مي دهم؟"  شايد بعد از امتحانات پايان ترم اول به اين نتيجه برسيد كه "بهتر است برنامه ام را تغيير دهم و در آزمون هاي آزمايشي شركت نكنم و شروع كنم كتاب ها را از اول مطالعه كنم".ظاهرا منطقي به نظر مي رسد ولي نتيجه اش فاجعه خواهد شد.تاكيد مي كنم كه تابع احساسات لحظه اي نباشيد،بايد به برنامه اي كه از تابستان انتخاب كرده ايد وفادار بمانيد،مداومت داشته باشيد و افكار منفي را از خود دور و افكار مثبت را جانشين آنها كنيد.

راه دور شدن از تنش هاي خانوادگي اين نيست كه در زمان انتخاب رشته شهرستان هاي دور را جزو انتخاب هاي اول خود قرار دهيد.سعي كنيد با اعضاي خانواده گفتگو كنيدو قواعد گفتگو را بكار ببريد،حرف آنها را گوش دهيد،حرف خود را بزنيد،احترام قايل شويد و به تعويق بياندازيد.

اتاق تان را مرتب كنيد،حتي اگر اين كار چند ساعتي وقت بگيرد،نتيجه اش واقعا مسرت بخش است.

 

 

 

بهار فصل پرشكوهي است،مي توانيد با هر وضعيتي در بهار خودتان را ارتقا دهيد،مي توانيد از رتبه 15000  به رتبه 5000 برسيد و مي توانيد از رتبه 5000 به رتبه 2000 برسيد.دو سكوي پرتاب در فصل بهار وجود دارد كه مي توانيد بايك برنامه ريزي درست از آنها استفاده كنيد،اولين فرصت دوران عيداست، با توجه با آنچه در اين كتاب آمده است و با تهيه كتاب هاي سيب انتشارات مهر و ماه مي توانيد از دوران عيد بيشترين بهره را كسب كنيد. 6 درس از دروس پايه و 6 درس از        پيش دانشگاهي يك را مي توانيد با 10 يا 12  روز درس خواندن در تعطيلات نوروز جمع بندي كنيد.

بعداز عيد بهتر است خود را با سوالاتي كه ما را به افسوس مي كشاند درگير نكنيم،مهم نيست كه بدانيم چرا و به چه دليلي نتوانستيم ساعات مطالعه بيشتري داشته باشيم،فرصتي براي اين چون و چرا ها نيست.

گفتن اينكه كاش كسي بود كه در لحظاتي كه نياز داشتم در كنارم باشد، يا كاش از اول دبيرستان بيشتر درس خوانده بودم و... دردي را دوا نمي كند...

واقعيت اينست كه فرصتي براي اين جدال هاي دروني نيست،بايد به فكر ماه هاي آينده بود.اگر واقع بينانه نگاه كنيم،هر كسي كار هايي را انجام داده است،و با اتكا به همين كار ها و داشتن يك برنامه واستراتژي مناسب مي توان از رتبه 15000به رتبه 5000 و از رتبه 3000 به رتبه زير 1000 رسيد.براي اينكار لازم است در هر كتاب مشخص كنيد كه چه مباحثي را خوانده ايد وچه مباحثي رانخوانده ايد.زمان لازم براي مباحثي كه نخوانده ايد ومباحثي كه نياز به مرور دارد را مشخص كنيد وباكمك مشاورتان منبع مطالعات مناسبي در نظر بگيرد و شروع كنيد.

دوره بعدي ،زماني است كه امتحانات پيش دانشگاهي دو تمام شده است و يك ماه تا كنكور فرصت هست.داشتن يك برنامه منسجم و همين طور منابع مطالعاتي كه وادار نشويد پراكنده خواني كنيد مهمترين ابزار ها هستند.

هر درس را مي توانيد در بيست وچهار ساعت مرور كنيد و تما م تست هايي كه قبلا زده ايد را مجددا حل كنيد.

در بهار لازم است آرامش داشته باشيد،هر هفته چند ساعتي به طبعيت اختصاص دهيد،كوه پيمايي، شناكردن،نشستن كنار يك رودخانه ،قدم زدن در يك پارك جنگلي،... خستگي ذهنتان را در مي كند.

اين كتاب  طوري نوشته شده است كه آن را راحت مي خوانيد،هر از گاهي دوباره خواني كنيد و نكاتي كه كشف مي كنيد را در نحوه اجراي برنامه بكار ببريد.در يك كلمه براي قبول شدن در آزمون ورود به دانشگاه يك چيز لازم داريد،"ساعت مطالعاتي زياد" اگر بتوانيد بيش از 50 ساعت در هفته مطالعه كنيد و اين مطالعه را در تمام فصل ها حفظ كنيد به نظرم لازم نيست نگران باشيد،راه خودش با تو حرف خواهد زد ...  ما هرگزمعني واقعي شنا كردن را با خواندن رساله اي در باره آن نمي آموزيم(1) ،بلكه معناي آن را تنها با شيرجه رفتن در رودي خروشان مي فهميم.

 

 

 


(1)     كتاب معني تفكر چست ؟ اثر مارتين هايديگر  ترجمه فرهاد سلمانيان نشر مركز

 

 

 

  کتاب های الکترونیکی آموزشی رایگان وبلاگ روش تدریس

 

                             برای دانلود  هر کتاب روی لینک مربوطه کلیک کنید!

http://www.4shared.com/file/236430873/1326144c/vije_nameye_vebloge_raveshtadr.html

 

       دانلود کتاب الکترونیکی"زندگی در مدرسه فنی"

       دانلود کتاب الکترونیکی" نجات دهنده در آینه است"

       دانلود کتاب "راز انتخاب"

      دانلود ویژه نامه نوروزی وبلاگ روش تدریس

      دانلود فصل نامه الکترونیکی فرایند / شماره دوم

      دانلود  اولین شماره از سری جدید نشریه ضمیمه

      دانلود کتاب قوانین جهانی موفقیت

     دانلود کتاب داستان کوتاه

  

 

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۹ساعت 12:45 توسط وبلاگ مشاوره |